Puredry Hellas E.Ε.

Η Puredry Hellas E.Ε. ιδρύθηκε το 2015 από την ομάδα του PDK Group, ομάδα έμπειρων ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, χημικών, εξειδικευμένων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του καθαρισμού του αέρα, την ύγρανση – αφύγρανση του αέρα και των συστημάτων φίλτρανσης του νερού.

Ήδη η εταιρία από το 2015  «επιχειρεί» εκτός των ελληνικών συνόρων στη Βουλγαρία, τα Σκόπια, στην Πολωνία, τη Ρουμανία και την Γερμανία.

Στην εταιρεία μας λειτουργούμε με αρχές, πρότυπα και κοινωνική ευαισθησία. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε. Προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός προς τους εργαζομένους μας. Φροντίζουμε να τους παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας μέσα στο οποίο να λειτουργούν αποδοτικά.

Φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που ακολουθούν τα πρότυπα της επιχειρηματικής ηθικής που μας αντιπροσωπεύουν: ίσες ευκαιρίες εργασίας, σεβασμός προς τους εργαζομένους, ασφαλές και χωρίς διακρίσεις εργασιακό περιβάλλον, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αποκλεισμός παιδικής εργασίας, φροντίδα για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.

Η ευθύνη προς το περιβάλλον και η εφαρμογή μιας βιώσιμης και ευσυνείδητης περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της εταιρικής μας συμπεριφοράς και χρέος μας απέναντι στη κοινωνία.

Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη βοήθεια της έρευνας και της τεχνολογίας:

  • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε με σεβασμό και ευαισθησία προς το περιβάλλον.
  • Εστιάζουμε στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στη διαδικασία παραγωγής, με στόχο το ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  • Στοχεύουμε στη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
  • Συμμετέχουμε σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ανακυκλώσιμων προϊόντων “ΑΜΠ 1934” που προκύπτουν από όλη τη δραστηριότητά μας, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί βασική επιλογή μας σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δράσης. 

Με βάση την εικοσιπενταετή εμπειρία του ιδρυτή μας, και σκοπό την ισχυροποίηση της θέσης μας στην Ελληνική αγορά, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υψηλή ποιότητα κατασκευής των προϊόντων μας με το brand name “Puredry”.

Με την έδρα μας στην πόλη της Δράμας του νομού Δράμας συμβάλλουμε στην αποκέντρωση, και κατά συνέπεια στον δημιουργικότερο χρόνο των στελεχών μας.

Η διάρθρωση της εταιρίας μας ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση των συνεργατών μας. Για το λόγο αυτό εστιάζουμε όχι μόνο στο pre-sales service αλλά επιπλέον και στο after-sales service, μέσω του Τεχνικού μας Τμήματος με γνώμονα πάντοτε την άριστη κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μας.

Στην Puredry Hellas EE αφουγκραζόμαστε τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και δεσμευόμαστε να στηρίζουμε τους συνεργάτες μας με συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες αλλά και καινοτόμα προϊόντα