Όροι Εγγυήσεων

Silver Εγγύηση 2 Ετών

Όλα τα προϊόντα της Εταιρίας Puredry Hellas EE έχουν Silver εγγύηση 2 ετών, από την ημερομηνία αγοράς.

Καλύπτει όλα τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.

Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση (ανταλλακτικά και εργατικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Το κόστος των μεταφορικών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της καλύπτει το κόστος προμήθειας οποιουδήποτε ελαττωματικού ανταλλακτικού καθώς και το κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση δεν εκτείνεται επ’ ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.

Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Δεν καλύπτει:

– Τυχαία βλάβη, δολιοφθορά, ελαττώματα που προκαλούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των αναλώσιμων μερών, δηλαδή των μερών που απαιτούν περιοδική αντικατάσταση κατά τη φυσιολογική χρήση του συστήματος.

– Σπασίματα, σχισίματα, γρατσουνιές, βαθουλώματα, χαραγμένα ή αποχρωματισμένα καλύμματα ή πλαστικά μέρη, σπασμένα πλαστικά τμήματα στις θύρες ή άλλη αισθητική βλάβη.
Βλάβη που προκαλείται από τη χρήση σε συνδυασμό με άλλο προϊόν.

– Χρήση του Συστήματος διαφορετική από την προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του Συστήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που το συνοδεύει.

– Βλάβη που προκαλείται από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό, εσφαλμένη ή ανεπαρκή συντήρηση ή βαθμονόμηση, αμέλεια ή άλλες εξωτερικές αιτίες.

– Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).

– Μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την μεταφορά του προϊόντος από και προς τον πελάτη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Puredry ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της.

– Ζημίες ή/και βλάβες από το περιβάλλον που προκαλούνται από καπνό, σκόνη, βρωμιά, αιθάλη ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες
Βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή του Συστήματος στην Αντιπροσωπία ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

– Βλάβες που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις του Συστήματος που δεν εκτελέστηκαν από την Αντιπροσωπία ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

– Βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλαγές μερών που δεν πρέπει να γίνονται από τον πελάτη, τις οποίες πραγματοποιήσατε εσείς.

Η Puredry διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Puredry, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρία Puredry Hellas EE για τυχόν ζημιές προκληθούν κατά την μεταφορά.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, θα επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.

Platinum Εγγύηση 5 Ετών

Δυνατότητα αναβάθμισης σε Platinum εγγύηση 5 ετών για τους οικιακούς αφυγραντήρες, από την ημερομηνία αγοράς τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της Πενταετούς Εγγύησης είναι η συμπλήρωση και υποβολή, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς, της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο: https://puredryhellas.com/eggυiseis/ . Δίνεται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής του συμπληρωμένου εντύπου που βρίσκεται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης (Manual). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα υποβολής με τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτη στο 2521103265.

Καλύπτει όλα τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί από την εταιρία Puredry Hellas ΕΕ ή οποιονδήποτε επίσημο μεταπωλητή της στην Ελλάδα.

Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή ή την αντικατάσταση (ανταλλακτικά και εργατικά) των εξαρτημάτων που ο Κατασκευαστής ή ο Αντιπρόσωπός του αναγνώρισε ως ελαττωματικά, με τη διευκρίνιση ότι αυτή η επισκευή ή αντικατάσταση μπορεί να γίνει με καινούργια ανταλλακτικά, καινούργια εξαρτήματα ή εξαρτήματα ανακατασκευής ύστερα από εκτίμηση του Κατασκευαστή. Το κόστος των μεταφορικών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της καλύπτει το κόστος προμήθειας οποιουδήποτε ελαττωματικού ανταλλακτικού καθώς και το κόστος εργασίας αποκατάστασης λειτουργίας του προϊόντος. Διευκρινίζεται ότι η εγγύηση δεν εκτείνεται επ’ ουδενί σε υποχρέωση αντικατάστασης της συσκευής ή επιστροφής χρημάτων.

Για την ορθή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών συνιστάται ως καλή πρακτική ο καθαρισμός και η συντήρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα και με την χρήση τους από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.

Δεν καλύπτει:

– Συσκευές που έχουν αποκτηθεί πριν της 1/6/2018 καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση απο την ημερομηνία αγοράς.

– Τυχαία βλάβη, δολιοφθορά, ελαττώματα που προκαλούνται λόγω φυσιολογικής φθοράς, συμπεριλαμβανομένης της φθοράς των αναλώσιμων μερών, δηλαδή των μερών που απαιτούν περιοδική αντικατάσταση κατά τη φυσιολογική χρήση του συστήματος.

– Σπασίματα, σχισίματα, γρατσουνιές, βαθουλώματα, χαραγμένα ή αποχρωματισμένα καλύμματα ή πλαστικά μέρη, σπασμένα πλαστικά τμήματα στις θύρες ή άλλη αισθητική βλάβη.
Βλάβη που προκαλείται από τη χρήση σε συνδυασμό με άλλο προϊόν.

– Χρήση του συστήματος διαφορετική από την προβλεπόμενη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη χρήσης του συστήματος σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που το συνοδεύει.

– Βλάβη που προκαλείται από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό, εσφαλμένη ή ανεπαρκή συντήρηση ή βαθμονόμηση, αμέλεια ή άλλες εξωτερικές αιτίες.

– Βλάβες που προκαλούνται από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή/και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).

– Μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από την μεταφορά του προϊόντος από και προς τον πελάτη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Puredry ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της.

– Ζημίες ή/και βλάβες από το περιβάλλον που προκαλούνται από καπνό, σκόνη, βρωμιά, αιθάλη ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες
Βλάβες που προκύπτουν από εσφαλμένη μεταφορά ή συσκευασία κατά την επιστροφή του Συστήματος στην Αντιπροσωπία ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

– Βλάβες που προκλήθηκαν από σέρβις ή επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις του Συστήματος που δεν εκτελέστηκαν από την Αντιπροσωπία ή κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο.

– Βλάβες που προκλήθηκαν από επισκευές ή αλλαγές μερών που δεν πρέπει να γίνονται από τον πελάτη, τις οποίες πραγματοποιήσατε εσείς.

Η Puredry διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη κρίση της, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Τα μέσα και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Puredry, καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων, είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του πελάτη, καμία ευθύνη δεν φέρει η Εταιρία Puredry Hellas EE για τυχόν ζημιές προκληθούν κατά την μεταφορά.

Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα στα service των καταστημάτων πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, προκειμένου αυτός να τα παραλάβει, θα επιβαρύνονται με έξοδα αποθήκευσης.